База данних- це сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметно...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
База данних- це сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметної області, що зберігаються, оновлюються за встановленими правилами by Mind Map: База данних- це сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметної області, що зберігаються, оновлюються за встановленими правилами

1. Важливі функції СУБД- транзакція і журналізація

1.1. Транзакція- це послідовність операція над даними, яке сприймається СУБД як єдине ціле

1.2. Журналізація- це уведення змін до БД

2. Предметна область БД- сфера застосування конкретної БД

2.1. будівельна фірма

2.2. школа

2.3. Міністерство освіти і науки

2.4. Банк

2.5. Поліклініка

2.6. Об'єкт предметної області БД-це те,про кого або про щозберігаються дані в БД

2.6.1. школа: учні, кабінети, вчителі, директор

2.6.2. ВУЗ: факультети, кафедри, викладачі,студенти, аудіторії

3. Види БД за структурою

3.1. Документальні БД- це звичайні документи, з яких найчастіше отримується перелік документів або або тексти документів

3.1.1. постанови Кабінету Міністрів

3.1.2. інструкції до ліків

3.1.3. юридичні документи

3.1.4. статті

3.2. Фактографічні БД- зберігаються за чітко встановленою формою

3.2.1. дані про автомобіль, що продаються, зберігаються за чітко встановленою формою

4. СУБД- це інструмент, призначений насамперед для створення структури БД, уведення й оновлення даних, пошуку необхідних даних та їх опрацюванняза певним алгаритмом