Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym by Mind Map: Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1. Wstęp

2. Rozdział 1

2.1. 1.1. Koncepcje dojrzałości szkolnej

2.2. 1.2. Dojrzałość szkolna według polskich pedagogów

2.3. 1.3. Osobowość dziecka i jej wpływ na pójście do szkoły

3. Rozdział 2

3.1. 2.1. Rodzaje dojrzałości szkolnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3.1.1. 2.1.1. Dojrzałość fizyczna i ruchowa

3.1.2. 2.1.2. Dojrzałość umysłowa

3.1.3. 2.1.3. Dojrzałość społeczna

3.1.4. 2.1.4. Dojrzałość emocjonalna

3.2. 2.2. Emocje w czynnościach i procesach poznawczych

4. Rozdział 3

4.1. 3.1. Metody badań dojrzałości szkolnej

4.2. 3.2. Kryteria gotowości edukacyjnej

4.3. 3.3. Ustawa o obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

5. Literatura

6. Zakończenie