Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym by Mind Map: Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp

Rozdział 1

1.1. Koncepcje dojrzałości szkolnej

1.2. Dojrzałość szkolna według polskich pedagogów

1.3. Osobowość dziecka i jej wpływ na pójście do szkoły

Rozdział 2

2.1. Rodzaje dojrzałości szkolnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.2. Emocje w czynnościach i procesach poznawczych

Rozdział 3

3.1. Metody badań dojrzałości szkolnej

3.2. Kryteria gotowości edukacyjnej

3.3. Ustawa o obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Literatura

Zakończenie