Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym by Mind Map: Dylematy w procesie dojrzewania
dzieci w wieku wczesnoszkolnym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Dylematy w procesie dojrzewania dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp

Rozdział 1

1.1. Koncepcje dojrzałości szkolnej

1.2. Dojrzałość szkolna według polskich pedagogów

1.3. Osobowość dziecka i jej wpływ na pójście do szkoły

Rozdział 2

2.1. Rodzaje dojrzałości szkolnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.1.1. Dojrzałość fizyczna i ruchowa

2.1.2. Dojrzałość umysłowa

2.1.3. Dojrzałość społeczna

2.1.4. Dojrzałość emocjonalna

2.2. Emocje w czynnościach i procesach poznawczych

Rozdział 3

3.1. Metody badań dojrzałości szkolnej

3.2. Kryteria gotowości edukacyjnej

3.3. Ustawa o obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Literatura

Zakończenie