Nhân vật Vũ Nương

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhân vật Vũ Nương by Mind Map: Nhân vật Vũ Nương

1. Hoàn cảnh

1.1. Xã hội phong kiến Việt Nam thể kỷ XVI

1.2. "Lấy chồng là Trương Sinh, con nhà hào phú", "Tính tình độc đoán, đa nghi..."

2. Vẻ đẹp

2.1. Với chồng

2.1.1. Trong sinh hoạt hàng ngày

2.1.2. Khi tiễn chồng đi lính

2.1.3. Khi chồng đi lính

2.2. With mẹ chồng

2.2.1. Khi chồng đi lính

2.2.2. Khi mất

2.3. With con

3. Cuộc đời, soá phaän

3.1. Trước khi lấy chồng

3.2. Khi lấy chồng

3.3. Kết cục

3.3.1. Bò choàng nghi oan

3.3.2. Không có cơ hội minh oan

3.3.3. Tự tử

3.3.4. Cuộc sống dưới thuỷ cung