Amazon Ürün Listeleme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Amazon Ürün Listeleme by Mind Map: Amazon Ürün Listeleme

1. Title - Başlık

2. Bullet points

3. asdf

4. asdfa

5. asd

6. asdf

7. dsf

8. asdf

9. Search Terms - Anahtar kelimeler

10. Description - Açıklamalar

11. Fotoğraflar