Mục đích nghiên cứu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mục đích nghiên cứu by Mind Map: Mục đích nghiên cứu

1. 2. Cải thiện trải nghiệm sử dụng ứng dụng sức khỏe của người dùng (làm ý 6.1 rồi)

1.1. 2.1 Nâng cấp ứng dụng

1.1.1. 2.1.1. Tối ưu hóa các tính năng

1.1.2. 2.1.2. Nâng cấp giao diện, tiện lợi, thông minh

1.2. 2.2 Ghi nhận phản hồi từ người dùng

1.3. 2.3. Tăng cường bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin liên quan đến người dùng

1.4. 6.1. Giải quyết các khó khăn

2. 1.1.Tìm ra những khó khăn trong quá trình sử dụng ứng dụng sức khỏe của người dùng

2.1. 1.1. Tính năng

2.2. 1.2. Giao diện

2.3. 1.3 Kỹ thuật

2.4. 1.4. Bảo mật thông tin

2.5. 1.5. mức độ tin cậy của ứng dụng

3. 1.4. Các chỉ số quan trọng

3.1. Tính khả thi

3.2. Sự hài lòng

3.3. Tần suất sử dụng sản phẩm

3.4. số lượng người dùng được giới thiệu thông qua những người đã sử dụng

4. 1.3. Kiểm tra sự khác biệt về trải nghiệm của ứng dụng và trực tiếp ở các trung tâm y tế, bệnh viện.

4.1. 3.1. Đánh giá mức độ hài lòng của dịch vụ

4.2. 3.2. Những điều tiện lợi hơn khi sử dụng ứng dụng

4.3. 3.3. Thói quen chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng trên các ứng dụng

4.4. 3.3. Thuận lợi khi sử dụng ứng dụng

4.5. 3.4. Lợi nhuận khi sử dụng ứng dụng so với các trung tâm y tế, bệnh viện

5. 1.2. Tìm hiểu cơ hội phát triển của Digital Healthcare

5.1. Sự quan tâm của người dùng

5.1.1. 6.2.1. Người dùng quan tâm đến khía cạnh nào của Digital Healthcare thì phát triển nó trong ứng dụng

5.2. Thị trường

5.2.1. 6.2.2. Phát triển sản phẩm ở các thị trường tiềm năng

5.3. Mức độ ứng dụng

5.3.1. 6.2.3. Sự khả thi của Digital healthcare

6. 6.2. Tiềm năng phát triển của dự án

7. 6.4. Giúp tìm ra những hạn chế và cải thiện để lan tỏa tính xã hội của giải pháp

7.1. 6.4.1 . Khách hàng nhận thấy được tính hay thì sẽ có thể đi giới thiệu với bạn bè, lan tỏa liệu pháp chữa trị đến nhiều bạn bè

7.2. 6.4.2. Cải thiện khả năng tiếp cận và chăm sóc sức khoẻ

7.3. 6.4.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cá nhân hoá cho từng bệnh nhân