CÁCH VƯỢT QUA STRESS CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁCH VƯỢT QUA STRESS CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI GIAN THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID 19 by Mind Map: CÁCH VƯỢT QUA STRESS CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI GIAN THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID 19

1. Yếu tố gia đình

1.1. Xa người thân trong thời gian dài

1.2. Lo lắng về kinh tế gia đình

1.3. Lo lắng về sức khoẻ người thân

2. Yếu tố cá nhân

2.1. Nhận thức,

2.2. Thái độ

2.3. Chuẩn mực

2.4. Hành vi

3. Yếu tố xã hội

3.1. Covid19 lây lan nhanh chóng gây biến chứng cho sức khỏe và tỉ lệ tử vong cao

3.2. Tính nhiều công việc khối lượng

3.3. Môi trường làm việc nóng, không thoáng khí

4. Yếu tố nhân khẩu học

4.1. Tuổi

4.2. Giới

4.3. Công việc

4.4. Thu nhập

4.5. Yếu tô hành vi

4.6. Mặc đồ bảo hộ thời gian dài

4.7. Đồng hồ sinh học bị thay đổi

4.8. Số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh tăng cao

4.9. Lo lắng về dịch bệnh