Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kubernetes by Mind Map: Kubernetes

1. Tại sao lại cần thiết

1.1. Tiết kiệm thời gian và nhân lực nếu chạy bằng thủ công

1.2. Khắc phục những nhược điểm nếu container hóa bằng docker

1.2.1. Docker là một công cụ đóng gói container được vận hành bởi hệ điều hành ảo hóa, được sử dụng để các đóng gói và chạy các phần mềm trong máy. Các containers này tách biệt với nhau và “gói”những ứng dụng, những dữ liệu, thư viện, cơ cấu tổ chức thư mục của riêng nó, và những ứng dụng hay dữ liệu này được liên kết chặt chẽ với nhau thông qua kênh chuyên biệt .

2. là gì ?

2.1. Kubernetes là một nền tảng nguồn mở, khả chuyển, có thể mở rộng để quản lý các ứng dụng được đóng gói và các service, giúp thuận lợi trong việc cấu hình và tự động hoá việc triển khai ứng dụng

2.2. Red Hat là một trong những công ty đầu tiên hợp tác với Google trong dự án Kubernetes trước khi Kubernetes được ra mắt, và trở thành nhà tài trợ lớn thứ 2 cho dự án ngay từ những ngày đầu. Và Google đã tặng lại dự án Kubernetes cho Cloud Native Computing Foundation

2.3. được truyền cảm hứng và thông báo từ kinh nghiệm và hệ thống nội bộ của Google

2.4. quản lý ứng dụng chứ ko quản lý máy móc

3. Tại sao lại tích hợp vào gg cloud platform

3.1. Khi bạn tạo một cụm GKE, Hoạt động trên đám mây cho GKE được bật theo mặc định và cung cấp một bảng điều khiển giám sát được thiết kế riêng cho Kubernetes.

3.2. Kubernetes Engine chạy trên hệ điều hành Container-Optimized OS, một hệ điều hành được tạo cứng và được quản lý bởi Google

3.3. Sử dụng Google Cloud Build để triển khai container của bạn trên Kubernetes Engine mà không cần thiết lập xác thực

3.4. GCP Console cung cấp các trang Dashboard hữu ích cho các cluster của bạn và tài nguyên của chúng. Bạn có thể sử dụng các trang dashboard này để xem, kiểm tra, quản lý và xóa tài nguyên trong các cluster của bạn

3.5. An toàn và bảo mật

4. Tính năng

4.1. Quản lý danh tính và truy cập

4.2. Kết hợp mạng

4.3. Bảo mật và tuân thủ

4.4. Ghi nhật ký và giám sát tích hợp

4.5. Auto scale, auto upgrade, auto repair

4.6. Docker Image Support

4.7. hỗ trợ nhiều thời gian chạy vùng chứa

4.8. hỗ trợ nhiều môi trường đám mây và kim loại trần

5. Ưu điểm

5.1. Deploy ứng dụng đa dạng

5.2. Hoạt động liên tục với tính khả dụng cao

5.3. Scale dễ dàng để đáp ứng nhu cầu

5.4. Chạy an toàn trên Mạng của Google

5.5. Di chuyển tự do giữa On-premises và Clouds