Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Robocon 2013 by Mind Map: Robocon 2013
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Robocon 2013

Chiến thuật

Chưa có

Mô hình

Làm mầm

S >= 5 mầm

h > 500mm

d > 300mm

đáy > 150mm

m =< 300mg

Luôn đứng thẳng

Làm lá

h = 200mm

d = 250mm

Xốp

Làm trụ moon

trụ sắt h= 1500mm

mâm gỗ d = 500mm

l = 2700mm

Làm đai

d = 350mm

h = 50mm

Thép

Thời gian

Vòng thi đấu

Vòng trường

Vòng khu vực

Toàn quốc

Tiến độ l/v

Ý tưởng

Thiết kế

Làm robot

Kinh phí

Chưa

Đo chi tiết sân

Sân bằng tay

K/c giữa các quà

K/c viền sân và quà

Sân tự động

K/c các quà

K/c đai đối phương

K/c Bắn quà

Khu vực chạy robot

Tay

Tự động