Den Florrisante Handelsperiode

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den Florrisante Handelsperiode by Mind Map: Den Florrisante Handelsperiode

1. England følte sig truet af Danmark igen da de var bange for at vi ville give vores flåde til Frankrig. England indledte derfor Københavns Bombardement i 1807 hvor de bombede København.

2. Danmarks flåde voksede og vores handel steg markant

2.1. Danmark havde sammen med Sverige og Rusland oprettet et neutralitetsforbund, hvor de holdte øje med den engelske flåde

3. England var en af de andre store magter til søs

3.1. England følte sig truet af Danmark, da Danmark lavede visitationer på nogle af bådene, og voksede sig større og større. Neutralitetsforbundet var også med til og skræmme dem.

4. Frankrig er også en stor magt, da Napoleon er i gang med og erobre hele Europa. Danmark forholdt sig i starten neutralt.

4.1. Frankrig ville gerne erobre hele Europa, og Danmark kunne ikke længere holde sig neutrale og måtte træde ind i Napoleonskrigen på Frankrigs side.

5. England angreb Danmark, da de følte sig truet. Dette resulterede i slaget på reden i 1801.