BÀI 1: TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 1: TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ by Mind Map: BÀI 1:  TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH,  DÒNG HỌ

1. VÍ DỤ VỀ TRUYỀN THỐNG

1.1. TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC

1.2. TRUYỀN THỐNG DỆT VẢI

1.3. TRUYỀN THỐNG LÀM GỐM

1.4. TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC

1.5. VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC

1.6. ĐOÀN KẾT

2. KHÁI NIỆM

2.1. LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP MÀ GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ ĐÃ TẠO RA VÀ GIỮ GÌN, ĐƯỢC TRUYỀN TỪ ĐỜI NÀY SANG ĐỜI KHÁC

2.2. TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ LÀ THỂ HIỆN SỰ HÀI LÒNG, HÃNH DIỆN VỀ CÁC GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP

3. Ý NGHĨA

3.1. TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ GIÚP TA CÓ THÊM KINH NGHIỆM, ĐỘNG LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH VÀ NỖ LỰC VƯƠN LÊN ĐỂ THÀNH CÔNG

4. CÁCH RÈN LUYỆN

4.1. CẦN TỰ HÀO, TRÂN TRỌNG, NỐI TIẾP VÀ GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP

4.2. CẦN CÓ NHỮNG HÀNH VI VÀ THÁI ĐỘ PHÙ HỢP VỚI TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

4.3. KHÔNG NÊN LÀM TỔN HẠI ĐẾN DANH TIẾNG CỦA CẢ GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

5. MỘT SỐ CÂU CA DAO, TỤC NGỮ, CHÂM NGÔN

5.1. CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

5.2. ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY

5.3. LUYỆN MÃI THÀNH TÀI, MIỆT MÀI TẤT GIỎI