Kế hoạch phát triển bản thân 4 năm đại học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch phát triển bản thân 4 năm đại học by Mind Map: Kế hoạch phát triển bản thân 4 năm đại học

1. Ôn tập tại tại nhà

2. Viết CV xin việc và đi làm

3. Tìm hiểu các công ti để xin việc

3.1. Mức lương ổn định

3.2. Môi trường năng động

4. Phát triển kĩ năng máy tính

4.1. Word

4.2. Excel

4.3. PowerPoint

5. Nghiên cứu giáo trình, ôn thi hiệu quả

6. Ôn thi tại nhà

7. Năm 1

7.1. Học ngoại ngữ mới ( Tiếng Anh )

7.1.1. Học 10 tháng tiếng anh ở trường

7.1.2. Nghe, xem nội dung có ngoại ngữ

7.1.3. Hỏi thầy cô và các anh chị khóa trên, xin tài liệu

7.2. GPA >3.0

7.2.1. 10 điểm chuyên cần

7.2.1.1. Đi học đầy đủ

7.2.2. Ôn thi hiệu quả

7.2.2.1. Học nhóm với bạn bè

7.2.2.2. Xin tài liệu từ các anh chị

8. Năm 3

8.1. GPA > 3.0

8.1.1. 10 điểm chuyên cần

8.1.2. Học tập, làm việc nhóm

8.2. Đi thực tập

8.2.1. Chuẩn bị CV thực tập

8.2.2. Tham gia, trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm làm việc

8.3. Học sử dụng máy tính tài chính

8.4. Năm 2

8.4.1. GPA > 3.0

8.4.1.1. Làm quen với lập trình kĩ năng viết code

8.4.1.2. 10 chuyên cần

8.4.1.3. Tiếp tục học tập như học kì 1

8.4.2. Tham gia các khóa học code

8.4.2.1. W3S

8.4.2.2. F8

9. Năm 4

9.1. Hoàn thành luận án tốt nghiệp

9.1.1. chọn đề tài

9.1.2. tìm mentor

9.1.3. Nghiên cứu, viết bài

9.2. Hoàn thành các môn chương trình top-up, chuẩn bị giấy tờ tốt nghiệp

9.2.1. GPA > 3.0

9.2.2. Full điểm rèn luyện