Mana personība

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mana personība by Mind Map: Mana personība

1. INFP tips

1.1. Ideālists, kuram svarīgs projekta virsmērķis

1.2. 'Uzlādējos' vienatnē, bet labprāt strādāju komandā

1.3. Ar elastīgu domāšanu, bet patīk faktos balstīti lēmumi

2. Introverts, bet sadzīvē manifestējos kā ambiverts, kuru bieži kļūdaini uztver kā ekstravertu.

3. Sangvīniķis, kurš reizēm pārvēršas melanholiķī

4. Pāris ar testiem nesaistīti fakti par mani: patīk kaķi, grāmatas, ceļošana, dažādi cilvēki un kultūras, darbs starptautiskā vidē