Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình -Ngô Lê Minh-

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình -Ngô Lê Minh- by Mind Map: Đấu tranh cho 1 thế giới hòa bình  -Ngô Lê Minh-

1. Tác giả

1.1. G.G.Mác-két

1.2. Nhà văn nổi tiếng Colombia

1.3. Viết theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo

1.4. Nhận giải Nobel 1982

2. Tác phẩm

2.1. HCST

2.1.1. Trích từ tham luận tại cuộc họ 6 nguyên thủ quốc gia, chống CTHN

2.1.2. 8/1986

2.2. Kiểu VB

2.2.1. Nhật dụng

2.3. PTBĐ

2.3.1. Nghị luận

2.4. Chủ đề

2.4.1. Chống chiến tranh

2.4.2. Bảo vệ hòa bình

2.5. Bố cục

2.5.1. 4 phần

2.5.1.1. Nguy cơ chiến tranh và hậu quả

2.5.1.2. Cuộc chạy đua VKHN làm mất đi cơ hội cải thiện cuộc sống

2.5.1.3. CTHN đi ngược lí trí con người và tự nhiên

2.5.1.4. Kêu gọi đấu tranh bảo vệ hòa bình

3. Phân tích

3.1. 1. Nguy cơ chiến tranh hạt hạt nhân và hậu quả

3.1.1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân

3.1.1.1. 8/8/1986

3.1.1.2. 50.000 đầu đạn hạt nhân đang được bố trí trên khắp trái đất

3.1.1.3. Mỗi người ngồi trên 4 tấn thuốc nổ

3.1.1.3.1. Con số khủng khiếp.

3.1.2. Hậu quả

3.1.2.1. Hủy diệt tới 12 lần sự sống trên Trái Đất

3.1.2.2. Tiêu diệt các hành tinh của hệ Mặt Trời + 4 hành tinh nữa.

3.1.2.3. Phá hủy thế thăng bằng của hệ MT

3.1.3. Nghệ thuật

3.1.3.1. So sánh

3.1.3.2. Câu phủ định

3.1.3.3. Ản dụ

3.1.4. => Nguy cơ chiến tranh đang đè nặng lên toàn thế giới

3.2. 2. Cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân làm mất đi cơ hội để cải thiện cuộc sống

3.2.1. Xã hội

3.2.1.1. Số tiền mua 100 máy bay ném bom, 7000 tên lửa có thể Cứu trợ 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất TG

3.2.2. Y tế

3.2.2.1. 10 tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân có thể Phòng bệnh sốt rét cho 1 tỉ người

3.2.3. Thực phẩm

3.2.3.1. 149 tên lửa MX đủ cứu 575 triệu người thiếu dinh dưỡng

3.2.4. Giáo dục

3.2.4.1. 2 tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân đủ giải quyết nạn mù chữ toàn thế giới

3.2.5. Nghệ thuật

3.2.5.1. Tương phản , đối lập

3.2.6. Kết quả

3.2.6.1. Chương trình cứu trợ người nghèo mãi mãi chỉ là giấc mơ

3.2.6.2. Cuộc chạt đua vũ trang hạt nhân tốn kém đã và đang trở thành hiện thực

3.3. 3. CTHN đi ngược lí trí con người và tự nhiên

3.3.1. Đi ngược lí trí con người

3.3.1.1. Loài người cho rằng TĐ là nơi duy nhất có sự sống

3.3.1.2. mà CTHN sẽ hủy diệt sự sống duy nhất đó.

3.3.2. Đi ngược lí trí tự nhiên

3.3.2.1. Trải qua quá trình tiến hóa rất lâu dài, sự sống trên TĐ mới bắt đầu hoàn thiện như ngày nay,

3.3.2.2. vậy mà CTHN sẽ đẩy lùi sự tiến hóa về vị trí ban đầu

3.3.3. Nghệ thuật

3.3.3.1. Đối lập

3.3.3.1.1. Hàng tỉ năm tiến hóa

3.3.3.1.2. 1 giây ấn nút

3.3.3.1.3. Khủng khiếp, ko thể chấp nhận

3.4. 4. Kêu gọi đấu tranh bảo vệ hòa bình

3.4.1. kêu gọi mọi người hãy góp tiếng nói để đấu tranh vì hòa bình chống vũ khí hạt nhân

3.4.2. Đề nghị lập nhà băng lưu trữ trí nhớ

3.4.2.1. Nhân loại đời sau biết đã có sự sống từng tồn tại

3.4.2.2. Nhân loại biết thủ phạm đã phá hủy sự sống này

4. Tổng kết

4.1. Nghệ thuật

4.1.1. - Lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể nên có sức thuyết phục cao.c

4.1.2. - Ngôn ngữ giàu hình ảnh, sử dụng nhiều phép tu từ sinh động làm tăng thêm tính thuyết phục.

4.2. Nội dung

4.2.1. - Nguy cơ CTHN đang đe dọa loài người và sự sống trên TĐ

4.2.2. - Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém làm mất đi khả năng cải thiện cuộc sống cho con người.

4.2.3. - Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, xóa bỏ CTHN là nhiệm vụ của toàn thể loài người.