Identitat Digital Positiva

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Identitat Digital Positiva by Mind Map: Identitat Digital Positiva

1. Protegeix la teva privacitat

2. Protegeix les teves dades personals

3. Protegeix els teus dispositius

4. Respecte als altres de la manera que vols que et respectin

5. Vigila amb els riscos d'internet: Ciberassetjament Suplantació d'identitat Ciberseducció Sexting

6. Utilitza els recursos que tens adequadament per comunicarte millor: Emoticones majuscula i minúscula

7. Verifica la validesa i la fiabilitat de les persones i continguts digitals

8. Vigila el que publiques i quan ho publiques (protegeix-te a tu i el teu entorn proper)

9. Reflexiona abans de publicar un contingut

10. Sigues proactiu i responsable