Get Started. It's Free
or sign up with your email address
КПУ by Mind Map: КПУ

1. принципи конституційного права

1.1. - Верховенство і пряма дія конституції

1.2. - Демократія

1.3. - Гуманізм

1.4. - Поділ влади

2. Влада

2.1. Законодавча

2.2. Виконавча

2.3. Судова

3. Засади конституційного ладу

3.1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава

3.2. Державна мова

3.3. Столиця

3.4. Єдине громадянство

4. Виборче право

4.1. Пасивне

4.2. Активне

5. Вибори

5.1. - За територіальною ознакою

5.1.1. загальнодержавні

5.1.2. місцеві

5.2. - За об'єктом обрання

5.2.1. вибори парламенту

5.2.2. вибори на посаду президента

5.2.3. вибори представницького органу територіальної громади

5.2.4. вибори сільських, міських голів

5.3. - За часом проведення

5.3.1. чергові

5.3.2. позачергові (дострокові)

5.3.3. повторні

5.4. - Вибори замість депутатів, голів рад які вибули

5.5. - Вибори що проводяться у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці

5.6. - За правовими наслідками вибори дійсні/недійсні порушення які вплинули на підсумок

5.7. Виборчі системи

5.7.1. мажоритарна

5.7.2. пропорційна

5.7.3. змішана