Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Barteș Valentina by Mind Map: Barteș Valentina

1. Licență în Sociologie-Psihologie 2008

2. Titular în înv. 2008

3. Curs formare postuniv Prof. sprijin 2008

4. DEF 2011

5. Grad II 2019

6. Curs postuniv.Intervenții psihopedagogice 2019

7. Curs ACTOR 2020

8. Curs Formator 2014

9. Curs Manager Resurse Umane 2013

10. Curs POSDRU ptr cadrele didactice care predau RLNM

11. Atestat de Limba Engleza B2 2020

12. Curs de comunicare în Lb. Germană A2 2020