De student aan zet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De student aan zet by Mind Map: De student aan zet

1. Student

1.1. KWALITATIEF

1.1.1. Zelf initiatief moeten nemen om het leermateriaal te kopen / huren

1.2. KWANTITATIEF

1.2.1. Zelf kunnen regelen op de voor mij goedkoopste manier

1.2.2. Schaalvoordelen bij inkoop via de onderwijsinstelling vallen weg

2. Onderwijsinstelling Docent

2.1. KWALITATIEF

2.1.1. Instelling kan zich richten op haar kerntaken

2.1.2. Of studenten het materiaal bij de start van de opleiding in orde hebben is niet zeker

2.2. KWANTITATIEF

2.2.1. Lagere organisatiekosten

3. Intermediair

3.1. KWALITATIEF

3.1.1. De klant (= de student) moet zelf initiatief nemen om het leermateriaal te komen kopen / huren

3.2. KWANTITATIEF

3.2.1. Toename van concurrentie van andere spelers op de distributiemarkt (Bol.com e.d.)

4. Aanbieder Uitgever

4.1. KWALITATIEF

4.1.1. Geen verandering t.o.v. de bestaande situatie

4.2. KWANTITATIEF

4.2.1. Direct leveren aan de student zonder tussenhandel

5. ICT- leverancier

5.1. KWALITATIEF

5.1.1. Geen verandering t.o.v. de bestaande situatie

5.2. KWANTITATIEF

5.2.1. Nieuwe dienstverlening aanbieden (webshops e.d.)

6. Landelijke voorzieningen

6.1. KWALITATIEF

6.1.1. Grotere vraag naar standaarden

6.1.2. Grotere vraag naar gemeenschappelijke ketenvoorzieningen

6.2. KWANTITATIEF

6.2.1. Hogere kosten standaardisatieprocessen

6.2.2. Hogere kosten gemeenschappelijke ketenvoorzieningen