A kiegyezés értékelése

történelem HF

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A kiegyezés értékelése by Mind Map: A kiegyezés értékelése

1. Deák

1.1. remény: a kiegyezés folytán alkotmányosan rendeződik addigra Mo.

1.2. tiszta perszonálunió nem valósítható meg

1.3. hajlandó engedni a külpolitika/védelem/pénzügyek tekintetében

1.4. vsz. Deák sem volt elégedett a kiegyezéssel, de úgy látta nincs jobb lehetőség

2. Kossuth

2.1. Cassandra levél: eltéli a kiegyezést

2.2. "a kiegyezés feladja az ország teljes alkotmányos függetlenségét

2.3. A Habsburg bir. meg fog semmisülni és vele együtt Mo.

3. alternatívák

3.1. Kossuth: dunai konföderáció

3.2. Szemere, Klapka, Teleki: területi autonómia

3.3. emigráció

3.4. egyéb alternatívák

3.4.1. Balcescu: román egyesülés

3.4.2. cseh-osztrák-magyar trializmus

3.4.3. lengyel-osztrák-magyar trializmus

3.4.4. horvát -osztrák-magyar trializmus

4. történészek véleménye

4.1. Szabad György

4.1.1. a rendszer kialakítói nem gondoskodtak a rendszer szervi hibái kiigazításáról

4.1.2. nem vették számításba a változó külső és belső feltételeket

4.1.3. Mo. képtelenné vált, hogy tényleges érdekeinek megfelelően reagáljon az Európai hatalmi helyzetre

4.1.4. de tovább éltette a Habsburg birodalmat, mint ahogy azt Kossuth feltételezte

4.2. Csorba László

4.2.1. Deák Ferenc legjobb meggyőződése szerint próbált Magyarországnak egy reális helyzetet kialakítani és a kiegyezés 50 évre stabilizálta a Habsburg bir. és benne Mo. i, ami komoly politikusi teljesítmény.

4.2.2. Kossuth kiegyezéspolitikája is érvényes, hiszen előre látta a Habsburg birodalom szétesését