JAM-Organisering

JAM-Organisering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JAM-Organisering by Mind Map: JAM-Organisering

1. Syfte

1.1. Att få träning i att arrangera ett konsert-evenemang

1.2. Sköta Live-ljud och ev ljus

1.3. Framföra musik "Live"

1.3.1. Vi själva men också externa band/artister

1.4. Filma och dokumentera

2. Datum: 18.00-20.00

2.1. V.43: 27/10

2.2. V.50: 15/12

2.3. V.7: 16/2

2.4. V.19: 11/5

3. Att producera

3.1. Marknadsföring

3.1.1. Anders(Kommunikatör)

3.1.1.1. FB-Skolans

3.2. Kommunikation

3.3. Olika ansvarsområden/roller

3.3.1. Socialmediamanager

3.3.2. Konferencier

3.4. Projektledarskap

3.4.1. Möten - Checkin och Checkut

3.4.1.1. Soundchecks-schema

3.4.1.2. Checklistor för olika saker

3.4.1.3. Brainstorming

3.4.1.4. To-do-list

3.4.1.5. Deadlines

4. Baklängestänk

4.1. Efter

4.1.1. Nedriggning

4.2. Under

4.2.1. Konferencier?

4.2.1.1. Brandinformation

4.2.1.1.1. Addi???

4.2.2. Liveteknik ljud/ljus

4.2.2.1. Vem?

4.2.2.2. Kolla vilket mixerbord de har?

4.2.2.3. Sköta backdrops med dator och projektor?

4.2.3. Mat ska serveras

4.2.3.1. Kontakta matsalen

4.2.4. Filmning

4.2.4.1. Final Cut Pro

4.2.4.2. Livestream via sociala medier?

4.2.4.3. Redigeras

4.2.4.4. Filmare under konserten?

4.2.4.4.1. Kamera?

4.2.4.4.2. Ljudupptagning?

4.2.4.4.3. Jour med filmning?

4.2.5. Ombytesrum

4.2.5.1. Artister/band

4.2.5.1.1. Sal 15?

4.2.6. Entrégarderob

4.2.7. Kontakta tidningar

4.3. Före

4.3.1. Marknadsföra

4.3.1.1. Via facebook

4.3.1.2. Tidningar

4.3.1.3. SR-radio P4

4.3.2. Spelprogram med fikapaus

4.3.2.1. Hur mycket musik ska vi ta in?

4.3.2.1.1. 2 timmars konsert

4.3.2.2. Krävs kommunikation via FB-gruppen

4.3.2.2.1. Deadline:

4.3.3. Soundcheck

4.3.4. Scenisk framställning

4.3.4.1. Annie

4.3.5. Rollfördelning

4.3.5.1. Ansvarsområden:

4.3.5.2. Mediagänget - Pascal, Lukas o Jonatan

4.3.5.2.1. Live-ljud och ljus

4.3.5.2.2. Filmning

4.3.5.3. Administration - Alexander, Linnea, Ida

4.3.5.3.1. Bokning

4.3.5.3.2. Marknadsföring

4.3.5.3.3. Tydlig information till presumtiva konsertbesökare

4.3.5.4. Kundservice - Locka till oss andra som bor på skolan

4.3.5.4.1. Entrégäng

4.3.5.4.2. Ansvarar för utsmyckning och logistik inne på torget

4.3.5.4.3. Brandansvarig

4.3.5.4.4. Fixare: Håller rent och fint

4.3.5.4.5. Bemötande

4.3.5.4.6. Vägledning

5. Mål:

5.1. Mål:

5.1.1. 1. Planera evenemanget

5.1.1.1. Strategi - Vad vill vi uppnå?

5.1.2. 2. Marknadsföra det

5.1.2.1. Strategi och handlingsplan

5.1.3. 3. Förberedelser

5.2. V.38

5.2.1. Fredag den 24/9 Inbjudan skall vara klar och utskickad till nyckelpersoner - pdf fil

5.2.2. Onsdag - Anders inkopplad till affisch

5.2.3. Jobbar med målbilden

5.3. V.39

5.4. V.40

5.5. V.41

5.5.1. Deadline Onsdag 13/10 Spelprogram

5.5.2. Anders gör Affisch till JAM

5.6. V.42

5.6.1. Tidningsreportage om JAM och Låtsnickarna

5.6.2. Beställa mat från köket

5.7. V.43

5.7.1. Onsdag konsert 27/10