Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Геронтопсихологія by Mind Map: Геронтопсихологія
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Геронтопсихологія

Змістовий модуль І. Вступ до геронтопсихології

Предмет і завдання геронтопсихології

Історія розвитку геронтопсихології2

Типологія старості. Психологічні фактори старіння

Особливості розвитку пізнавальної і особистісної сфер у літньому віці

Література

Основна

Додаткова

Змістовний модуль ІІ. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

Особливості міжособистісних стосунків у похилому віці

Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

Змістовний модуль ІІІ. Психологічна і соціальна допомога особам похилого та старечого віку

Власне-вікові (непсихотичні) реактивні стани в старості

Психологічна і соціальна робота з особами похилого та старечого віку

Система контроля

Поточний

Тест до Модуля І

Тес до Модуля ІІ

Тест до Модуля ІІІ

Підсумковий

Робоча програма

Самостійна робота

ІНДЗ

Форум курсу

Карта курсу