Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Геронтопсихологія by Mind Map: Геронтопсихологія
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Геронтопсихологія

Змістовий модуль І. Вступ до геронтопсихології

Предмет і завдання геронтопсихології

Історія розвитку геронтопсихології2

Типологія старості. Психологічні фактори старіння

Особливості розвитку пізнавальної і особистісної сфер у літньому віці

Література

Основна

Додаткова

Змістовний модуль ІІ. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

Особливості міжособистісних стосунків у похилому віці

Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

Змістовний модуль ІІІ. Психологічна і соціальна допомога особам похилого та старечого віку

Власне-вікові (непсихотичні) реактивні стани в старості

Психологічна і соціальна робота з особами похилого та старечого віку

Система контроля

Поточний

Підсумковий

Робоча програма

Самостійна робота

ІНДЗ

Форум курсу

Карта курсу