Các bệnh ở người

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các bệnh ở người by Mind Map: Các bệnh ở người

1. Các bệnh do đột biến gen

1.1. Bạch tạng

1.2. Bệnh bạch tạng

1.3. Bệnh mù màu

1.4. Bệnh tan máu

1.5. máu khó đông

1.6. Hồng cầu hình liềm

1.7. Phenylketo niệu

1.8. Tật có túm lông trên vành tai

1.9. Chứng loạn dưỡng cơ

1.10. Hội chứng Huntington

2. Bệnh do đột biến số lượng NST

2.1. Hội chứng Đao

2.2. Hội chứng Turner

2.3. Hội chứng siêu nữ

2.4. Hội chứng Klinefelter

2.5. Hội chứng Edward

2.6. Hội chứng Êtuốt

2.7. Hội chứng Patau

2.8. Hội chứng Jacobs

3. Các bệnh do đột biến cấu trúc NST

3.1. Hội chứng tiếng mèo kêu

3.2. Bệnh ung thư máu

3.3. Tật sứt môi, thừa ngón

3.4. Hội chứng Wolf - Hirschhorn

3.5. Hội chứng Di George

3.6. Hội chứng Prader Willi

3.7. Hội chứng Pallister Killian