CHƯƠNG 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 4 by Mind Map: CHƯƠNG 4

1. KHV QUANG HỌC

1.1. nguyên tắc

1.1.1. loại bớt ánh sáng trực tiếp xuyên qua vật thẳng đến vật kính và chỉ lấy ánh sáng thứ cấp do vật phát ra

1.2. chỉ phân giải các điểm cách nhau

2. KHV ĐIỆN TỬ

2.1. nguyên tắc

2.1.1. sử dụng dòng điện tử (thay các photon ánh sáng) được gia tốc ở hiệu điện thế cao

3. QUANG PHỔ HẤP THỤ

3.1. ỨNG DỤNG

3.1.1. Xác định nồng độ chất tán (định lượng C)

3.1.2. Xác định tên chất tan (định tính epxilon)

3.2. MIỀN TỬ NGOẠI

3.2.1. các nguyên tố

3.2.2. kiểu liên kết

3.2.3. DỊCH CHUYỂN các mức phân tử

3.3. MIỀN HỒNG NGOẠI

3.3.1. nhóm chức

3.3.2. liên kết Hidro

3.3.3. DỊCH CHUYỂN NL dao động và NL quay

4. HIỆU ỨNG KÍCH THÍCH SINH HỌC

4.1. BẢN CHẤT

4.1.1. hiệu ứng quang - hóa

4.2. ĐIỀU KIỆN

4.2.1. mật độ công suất nhỏ

4.3. ỨNG DỤNG

4.3.1. ĐIỀU TRỊ

4.3.1.1. VLTL

4.3.1.2. ung thư

4.3.1.3. liệu pháp quang động

4.3.2. CHẨN ĐOÁN

4.3.2.1. các phương pháp phổ kế laser (tìm chất)

4.4. ƯU

4.4.1. tác dụng chọn lọc

4.5. NHƯỢC

4.5.1. chỉ sâu 1cm

5. HIỆU ỨNG NHIỆT

5.1. BẢN CHẤT

5.1.1. hiệu ứng quang - nhiệt

5.2. QUANG ĐÔNG

5.2.1. nhiệt không quá lớn => đóng vón tổ chức

5.2.2. công suất cao

5.2.3. ỨNG DỤNG

5.2.3.1. hàn mô, diệt tổ chức

5.3. BAY HƠI TỔ CHỨC

5.3.1. nhiệt lớn => bay hơi tổ chức

5.3.2. công suất cao

5.3.3. ỨNG DỤNG

5.3.3.1. laser CO2

5.3.3.2. phẫu thuật

6. HIỆU ỨNG QUANG CƠ

6.1. BẢN CHẤT

6.1.1. vi nổ => bóc lớp tổ chức

6.2. ỨNG DỤNG

6.2.1. laser Excimer

6.2.2. nhãn khoa

6.2.3. phá sỏi qua nội soi

7. LASER

7.1. CÔNG SUẤT THẤP

7.1.1. TÁC DỤNG SINH LÍ VÀ ĐIỀU TRỊ

7.1.1.1. kháng viêm

7.1.1.2. giảm đau

7.1.1.3. tăng vi tuần hoàn

7.1.1.4. kích thích tái sinh

7.1.2. CHỈ ĐỊNH

7.1.2.1. giảm đau

7.1.2.2. lành vết thương

7.1.3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

7.1.3.1. đang chảy máu, chiếu trực tiếp vào khối u

7.1.4. CÁC KĨ THUẬT

7.1.4.1. CHIẾU NGOÀI

7.1.4.1.1. ưu

7.1.4.1.2. nhược

7.1.4.1.3. TÁC DỤNG NỔI BẬT

7.1.4.2. NỘI MẠCH

7.1.4.2.1. ưu

7.1.4.2.2. nhược

7.1.4.3. CHÂM CỨU

7.1.4.3.1. ưu

7.1.4.3.2. nhược

7.2. CÔNG SUẤT CAO

7.2.1. ỨNG DỤNG

7.2.1.1. cắt

7.2.1.2. quang đông