Електронний документ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Електронний документ by Mind Map: Електронний документ

1. документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа

2. не може бути застовано як оригінал якщо це

2.1. документ, який може існувати лише в одному примірнимку

2.2. свідоцтво або право на спадщину

2.3. інший випадок передбачений законом

3. оригіналом вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора

4. принцип документообігу

4.1. однократна реєстрація документа

4.2. безперервність руху документа

4.3. ефективно організована система пошуку документа

5. строк зберігання електронного документа повинен бути не менший, ніж строк на папері

6. якщо неможливо виконати вимоги, зазначені в законодавстві, електронні документи повинні зберігатися у вигляді копії документа на папері

7. вимоги для зберігання електронних документів

7.1. можливість відновлення документа

7.2. має зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату та час його відправлення або одержання

7.3. інформація в документі повинна бути доступною

8. якщо автором створюються ідентичні за інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен із них є оригіналом і має однакову юридичну силу