Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MUSICA by Mind Map: MUSICA

1. USOS

2. FUNCIONS

3. Cultural material i les seves accions

4. Cançons de treball, collita, medicina, pesca, etc.

5. Institucions socials

6. Cançons relacionades con el cicle de la vida, funerals, educatives, patriòtiques, etc

7. Home/Dona i univers

8. Cançons religioses, relacionades con mites i llegendes, etc.

9. Estètica

10. Cançons associades a las arts gràfiques i plàstiques, al folklore y la dansa, etc.

11. Llenguatge

12. Les lletres de les cançons o altres tipus de llenguatge amb mecanismes musicals com ara el xiulet, el tambor, etc.

13. -Comunicació

14. la música és un vehicle privilegiat per a la comunicació de sentiments, experiències o coneixements.

15. Socialització

16. la música es un acte social que integra als membres d’una comunitat.

17. Diversió:

18. L’oci està molt lligat al fet musical: el ball, la ràdio, televisió, cinema, videojocs... la música està present en tots ells i potencia la nostra capacitat de percebre, sentir i gaudir.