การเกิดฤดูกาลของโลก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเกิดฤดูกาลของโลก by Mind Map: การเกิดฤดูกาลของโลก

1. โลกเรามี 4ฤดูกาลได้แก่

1.1. ฤดูร้อน

1.1.1. ฤดูร้อน หรือ คิมหันตฤดู เป็นฤดูที่มีอากาศร้อนที่สุดในปี ฤดูร้อนในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนืออยู่ระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยทั่วไปคือตั้งแต่ 21 มิถุนายน (วันครีษมายัน) ถึง 21 กันยายน (วันศารทวิษุวัต) ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวกว่ากลางคืน โดยความยาวของวันจะเริ่มลดลงเมื่อสิ้นฤดูร้อน ในวันวิษุวัต วันที่เริ่มต้นของฤดูร้อนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

1.2. ฤดูใบไม้ร่วง

1.2.1. ต่อมาอีก 3 เดือน ช่วงวันที่ 22-23 กันยายน เรียกว่า วันศารทวิษุวัท (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) เป็นวันที่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงสว่างเท่ากัน ทำให้กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน ในช่วงนี้ซีกโลกเหนือจะเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลเป็นฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากซีกโลกเหนือได้รับแสงสว่างลดลง ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว พืชพรรณต่าง ๆ มีการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหนาวที่กำลังจะมาถึง

1.3. ฤดูใบ้ไม้ผลิ

1.3.1. ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะเกิดขึ้นในเขตละติจูดกลางหรือที่เรียกว่าเขตอบอุ่น ประมาณ 40-60 องศาเหนือและองศาใต้เท่านั้น ได้แก่ ประเทศในซีกโลกเหนือ เช่น ทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศแถบทวีปยุโรป ประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น เราจึงเห็นเทศกาลฤดูดอกไม้ ดอกซากุระในแถบประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเอง

1.4. ฤดูหนาว

1.4.1. ฤดูหนาว หรือ เหมันตฤดู เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวที่สุดในปี ฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและเขตหนาวของซีกโลกเหนือ โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 22 ธันวาคม ถึง 22 มีนาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป อากาศจะหนาวเย็น ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงได้บ้างเป็นครั้งคราวและจะมีฝนตกตามชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนราธิวาส

2. ปัจจัยในการเกิดฤดูกาล

2.1. 01

2.1.1. การที่โลก หมุนรอบ ดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี ( วงโคจร เป็นรูปวงรี ) ในเวลา หนึ่ง ปี การที่โลก หมุนรอบ ดวงอาทิตย์ โดย " แกน เหนือ - ใต้ " ของโลก ทำมุมเอียง 23 1/2 องศา จาก แนวตั้งฉาก กับ วงโคจร การที่โลกหมุนรอบ ตัวเอง ในเวลา หนึ่ง วัน ( ในขณะที่ กำลัง หมุนรอบดวงอาทิตย์ ในเวลา หนึ่ง ปี ) การที่โลก มีลักษณะ เป็น ทรงกลม แบบ เบี้ยวนิดๆ ( เส้นผ่าศูนย์กลางในแนวเส้นศูนย์สูตร ยาวกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางในแนวเหนือ-ใต้ การที่ พื้นผิวโลก ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ และ ส่วนที่เป็นพื้นดิน และ มี ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม แหล่งน้ำบนพื้นดิน กระแสน้ำอุ่น และ กระแสน้ำเย็น ในมหาสมุทร พืช และ ป่าไม้ ทะเลทราย ฯลฯ

3. สาเหตุ

3.1. 1

3.1.1. ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจากการเอียงของแกนโลกที่เอียงทำมุมประมาณ 23.5องศากับระนาบการหมุนของโลก

3.2. 2

3.2.1. ส่งผลให้ระยะเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน รวมถึงการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของปี

3.2.1.1. นั่นคือในช่วงที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือเนื่องจากได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีกลางวันที่ยาวนานที่สุด ทางซีกโลกใต้จะห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด นั่นคือเป็นฤดูหนาวของซีกโลกใต้ซึ่งมีกลางวันที่สั้นที่สุด