Đại Học Đại Nam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đại Học Đại Nam by Mind Map: Đại Học Đại Nam

1. Phòng tài chính kế toán

2. Phòng Đào tạo

3. Cơ sở vật chất

3.1. Hai cơ sở

3.1.1. Cơ sở chính: Số 1 Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

3.1.2. Cơ sở 2: 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

4. 17 Chuyên ngành đào tạo

4.1. Chuyên ngành đào tạo

5. Thành lập ngày 14 tháng 11 năm 2007

6. Cơ cấu tổ chức

6.1. Phòng Công tác sinh viên

6.2. Trung tâm đào tạo liên thông ngành dược

6.3. Phòng Nghiên cứu Khoa Học và Hợp tác Quốc Tế

6.4. Ban giám đốc

6.4.1. Hiệu trưởng: TS. Lương Cao Đông

6.4.2. Hiệu phó: Cô Cao Thị Hòa, TS. Lê Thị Thanh Hương, TS. Nguyễn Việt Anh

6.5. Hội đồng quản trị

6.5.1. Chủ Tịch HĐQT: Ts Lê Đắc Sơn (2007-2012)

6.5.2. Phó chủ tịch HĐQT: Đỗ Quân

6.6. Viện đào tạo sau đại học

6.6.1. Ủy viên Hội đồng Quản trị: Đoàn Hồng Nam, Lê Đắc Lâm, Nguyễn Ngọc Hiếu

6.7. Phòng khảo thí và bảo đảm chất lượng

6.8. Phòng hành chính quản trị

6.9. Phòng tuyển sinh

7. Hoạt động của trường