AP 2 praktisk oppgave Lyd og video

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AP 2 praktisk oppgave Lyd og video by Mind Map: AP 2 praktisk oppgave Lyd og video

1. Tittel på lydbildet mitt "Mitt lille land(skap)"

2. Ide myldring

2.1. Hvilken bilder skal jeg ha med i oppgaven

2.1.1. Fakta og historie om plassen jeg bor på

2.1.1.1. Se nettsider om gamle Torsken kommune

2.1.1.2. Ny informasjon om plassen- Senja kommune

2.2. Hva er spesielt med den plassen jeg bor på?

2.3. Hva sier noe om plassen der jeg bor?

2.3.1. natur

2.3.2. Hva jobber menneskene med?

2.3.3. Kulturen rundt

2.4. Sanger som minner meg om plassen jeg bor.

2.4.1. Se lenker på blogg

2.5. Hvordan kan jeg sette sammen mine bilder for å få fram budskapet i oppgaveteksten.

2.6. Legg ut ideen min på Padlet med et bilde, tekst og digitalt mindmapping (digitalt tankekart)

3. Finne bilder

3.1. Ta bilder

3.2. Hente bilder fra facebook og instagram fra egen konto.

3.3. Velge ut 20 bilder som beskriver oppgaven.

4. Førforståelse

4.1. Læringsfilmer

4.2. Litteratur til emnet

4.3. Se på kunstnere innenfor emnet

4.3.1. Kjell Bjørgeengen- visuell kunstner

4.3.2. Anne Katrine Dolven-videokunstner

5. Vurdering

5.1. Egenvurdering

5.2. Prosess dokumentasjon

5.3. Veiledning blogg

5.3.1. Til meg selv

5.3.2. Kommentere på andre sin blogg

5.3.3. Screenshot og skjermbilder på blogg

5.3.3.1. prosessen i arbeidet mitt

5.4. Oppsummering av prosessen hvordan det gikk.

5.5. Hvorfor jeg valgte å bruke appene og programmene i oppgaven min.

6. Redigere bilder

6.1. bildene skal være mer lik hverandre

6.1.1. Fargebruk

6.1.2. Utforming eller utseende

7. Lyd

7.1. lage Mp3 fil

7.1.1. 5-8 lyddeler

7.1.1.1. til sammenhengende lydfil

7.2. Bruke appen Garageband på Ipad

7.2.1. 15sek til 2 minutter

8. Video

8.1. Sette bildene sammen til en video/film

8.1.1. Imovie

8.1.1.1. Legge til lydfil

9. Apper og programmer

9.1. IMovie

9.2. Procreat

9.3. Gimp?

9.4. Garageband