Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM by Mind Map: Các hoạt động kinh doanh chính của NHTM

1. Hoạt động ngoại bảng và dịch vụ tài chính

1.1. Hoạt động ngoại bảng

1.1.1. Tổng quan

1.1.2. 1

1.1.2.1. dùngđểchỉcáchoạtđộngliênquanđếncácdạngcamkếthayhợpđồngtạoranguồnthunhậpchongânhàngnhưngkhôngđượcghinhậnnhưTàisảnhayNợtheothủtụckếtoánthôngthường

1.2. Các dịch vụ tài chính

1.2.1. 1

1.2.2. 1

2. 1