Mobilus mokymas(is)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mobilus mokymas(is) by Mind Map: Mobilus mokymas(is)

1. Egzaminas INF2033MOK Aušra Drevinskaitė

2. Mobilusis mokymasis - mokytojo ir mokinių galimybė judėti kartu su mokymosi aplinka.

2.1. Mobilumas - mokiniai ir mokytojai turi galimybę iš bet kur pasiekti mokymosi išteklius, atlikti užduotis, atsiskaityti.

2.2. Pavyzdžiui įvairios mokymosi platformos: Teams, Moodle, Edmodo, Eduka, Classroom, iklase ir kt.

2.2.1. Teams

2.2.1.1. „Microsoft Teams“ švietimo įstaigoms sujungia viską, ko reikia pamokose ir švietimo įstaigoje.

2.2.2. Moodle

2.2.2.1. Moodle – atvirojo kodo žiniatinklinė virtualaus mokymosi aplinka, suprojektuota padėti pedagogams organizuoti mokymosi kursus tinkle. Moodle remiasi socialinio konstruktyvizmo teorija ir yra pripažinta, kaip pedagoginiu požiūriu viena lanksčiausių virtualaus mokymo aplinkų.

2.2.3. Edmodo

2.2.3.1. „Edmodo“ tinklas suteikia mokytojams galimybę dalytis turiniu, platinti viktorinas, užduotis ir valdyti bendravimą su mokiniais, kolegomis ir tėvais.

2.2.4. Eduka

2.2.4.1. EDUKA - mokymo(-si) platforma, kur vienoje vietoje galima rasti skaitmeninį edukacinį turinį ir inovatyvius ugdymo priemonių komplektus mokiniams ir mokytojams.

2.2.5. Classroom

2.2.5.1. „Google Classroom“ yra nemokama mišraus mokymosi platforma, kurią „Google“ sukūrė mokykloms ir kuria siekiama supaprastinti užduočių kūrimą, platinimą ir vertinimą. Pagrindinis „Google Classroom“ tikslas yra supaprastinti failų bendrinimo tarp mokytojų ir mokinių procesą.

3. Mobilaus mokymosi būtinybę lemia daugybė veiksnių - vienas iš jų prieinamumas. Mobiliajame mokymesi besimokantysis gali pasinaudoti bet kokiu išmaniuoju prietaisu, kuriuo galima pasiekti mokomųjų programų, platformų turinį bei naudotis papildytosios realybės (AR) teikiamomis galimybėmis.