Haridustehnoloogia

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Haridustehnoloogia by Mind Map: Haridustehnoloogia

1. tuntud kui

1.1. E-õpe

1.2. Õppedisaini tehnoloogia

1.3. Õpidisaini tehnoloogia

1.4. Õppesüsteemide disain

2. sotsiaal-konstruktivistlik paradigma

2.1. teadmiste konstrueerimine

2.2. komplekssed oskused

2.3. integreeritud teadmised

3. süsteemne lähenemine

3.1. Pedagoogiline eesmärk

3.1.1. Õppimise ja õpetamise toetamine

3.2. Toetuselementide kasutamine

3.2.1. Multimeedia vahendid

3.2.2. Audio-visuaalsed vahendid

3.3. Õppimisprotsessi mõjutamine

3.3.1. Õppematerjalide edastamine

3.3.2. Suhtlemise toestamine

3.3.3. Tagasiside ja hindamine

3.4. Sotsiaalsus

3.4.1. Keskkonnaga kohanemise hõlbustamine

3.4.2. Osalemine, jagamine

3.4.3. Koostöö tulemusena uue teadmise loomine

3.5. Muutuste juhtimine

3.5.1. Haridussüsteemis

3.5.2. Õppimispraktikas

3.6. Uuringud

3.6.1. Õppimisteooria täpsustamine

3.6.1.1. Cobb`i 4 sammuline strateegia

3.6.1.1.1. õppimisteooria lähtekohtade formuleerimine

3.6.1.1.2. teooriast lähtuvalt õpi- või õppedisaini printsiipide väljatöötamine

3.6.1.1.3. abivahenditega toetatud õpetamismeetodite jadaks modelleerimine

3.6.1.1.4. rakendamise efektiivsuse hindamine õppimisteooria alusel, seda täpsustades

3.6.2. Õppimisteooria kohandamine

3.6.2.1. Õpitegevuse parandamiseks õpidisainide loomine

3.6.2.1.1. rõhk õppimisprotsessil ja õpiülesandel

3.6.2.2. Õpitegevuse parandamiseks õppedisainide loomine

3.6.2.2.1. rõhk õpetamisprotsessil ja juhendamisel