PLC på Skarrild Skole

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLC på Skarrild Skole by Mind Map: PLC på Skarrild Skole

1. Tradition

1.1. Udlån af bøger

1.2. Administration af lånere

1.3. Vedligeholdelse af bøger

1.4. Indkøb af læremidler

1.5. Oprydning

1.6. Bibliotekskundskab

1.7. Formidler kontakt til natur- og kultur institutioner, herunder tilbus og arrangementer

1.8. Yder pædagogisk og praktisk støtte i forbindelse med elevernes selvstændige arbejder

1.9. Registrering af læremidler

2. Udvikling

2.1. Samarbejde med ledelsen for udvikling på skolen

2.2. Læsebånd hver morgen

2.3. Pædagogisk rådgivning og vejledning af lærere og elever vedrørende læremidler og brugen af disse

2.4. Skabe lære- og læselyst hos eleverne

2.5. Deltagelse i kommunale netværksmøder om udviklingen af PLC

2.6. Faglig orientering om læremidler

2.7. Understøtter elevernes læring, lærernes undervisning og skolens udvikling.

2.8. Rådgive og vejlede i brug af undervisningsmidler

2.8.1. Tester ekstra ide

2.9. Aktiv i forhold til vidensdeling

2.10. Skal være vidende og aktive omkring lokalområdets muligheder i undervisningsmæssig sammenhæng

2.11. Er vidende om undervisningen på skolen

2.12. Samarbejde med fagudvalg og læsevejleder

3. Afvikling

3.1. Plastning af bøger

3.2. Udlån af kamera