CTr CĐS 2000 người

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CTr CĐS 2000 người by Mind Map: CTr CĐS 2000 người

1. NextAcademy sẽ nói

1.1. CĐS là gì

1.2. Thị trường công việc trong COVID

1.3. Lộ trình nghề nghiệp

1.4. Thu nhập

1.5. Năng lực cần thiết cho nghề CĐS

1.6. Các tấm gương thành công trong nghề CĐS

1.7. SaaS Talk Show: Lần đầu tôi kê

1.8. Nghề học ở đâu

1.9. Lãnh đạo trẻ tài năng

2. Đối tác nội dung sẽ chia sẻ

2.1. Blockchain

2.2. Crypto Currency

2.3. Kỹ năng viết CV CĐS

2.4. Triển vọng ngành FINTECH

2.5. Kỹ năng phỏng vấn nghề CĐS

2.6. AI - Machine Learning

2.7. Agile mindset in DX Revolution

3. Đối tượng tham dự

3.1. Từ 22 - 27t

4. Mức phí

4.1. 99k/người

5. Tiền bạc

5.1. Thu nhập

5.2. Thu nhập triển vọng 1000$ - 3000$

6. Danh tiếng

6.1. Lãnh đạo trẻ tài năng

6.2. Cơ hội trở thành Mentor - Chuyên gia được nhiều người biết tới

6.3. Trở thành chuyên gia tư vấn CĐS

6.4. Thúc đẩy xã hội phát triển với nghề tư vấn CĐS

6.5. Được xã hội, chính phủ thừa nhận

6.6. Vai trò của bạn trong CĐS

7. Sự phát triển

7.1. Thị trường công việc

7.2. CĐS là gì

7.3. Năng lực cần thiết cho nghề CĐS

7.4. Thích công nghệ nhưng không biết lập trình

7.5. X10 sự phát triển cá nhân

7.6. X10 Khả năng thích nghi và học hỏi

7.7. Thách thức bản thân với nghề tư vấn CĐS

7.8. Đa dạng cơ hội việc làm

8. Sự ghi nhận

8.1. Tấm gương thành công nghề tư vấn CĐS

8.2. Talk Show: Lần đầu tôi kể

8.3. Nhận giải thưởng top 100 CSO (chief sales officer) ngành SaaS

8.4. Thành tựu cá nhân