CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH by Mind Map: CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

1. TRÙNG GIÀY

1.1. NƠI SỐNG

1.1.1. Váng cống rãnh, váng nước đục.

1.2. CẤU TẠO

1.2.1. Động vật đơn bào. Cơ thể phân hóa nhiều bộ phận đảm nhiệm một chức năng nhất định.

1.3. DINH DƯỠNG

1.3.1. -Thức ăn gồm vi khuẩn, vụn xương vỡ,... -Tiêu hóa nhờ không bào tiêu hóa và enzim tiêu hóa. Chất bã thải ra ngoài qua lỗ thoát thành cơ thể.

1.4. SINH SẢN

1.4.1. Sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang. Còn có hình thức sinh sản tiếp hợp.

2. TRÙNG BIẾN HÌNH

2.1. NƠI SỐNG

2.1.1. Mặt bùn (ao, tù, nước

2.2. CẤU TẠO

2.2.1. -Cơ thể đơn bào đơn giản nhất. -Di chuyển và bắt mồi bằng chân giả.

2.3. DINH DƯỠNG

2.3.1. -Tiêu hóa nội bào. -Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể.

2.4. SINH SẢN

2.4.1. Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi.

3. TRÙNG ROI

3.1. NƠI SỐNG

3.1.1. Ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa.

3.2. CẤU TẠO

3.2.1. -Cơ thể động vật đơn bào. -Di chuyển bằng roi bơi.

3.3. DINH DƯỠNG

3.3.1. -Tự dưỡng và dị dưỡng. -Hô hấp nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. -Không bào co bóp điều chỉnh áp suất thẩm thấu và bài tiết.

3.4. SINH SẢN

3.4.1. Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều dọc.

4. TRÙNG KIẾT LỊ

4.1. NƠI SỐNG

4.1.1. Kí sinh ở thành ruột người.

4.2. CẤU TẠO

4.2.1. Chân giả ngắn, không có không bào.

4.3. DINH DƯỠNG

4.3.1. Nuốt hồng cầu.

4.4. SINH SẢN

4.4.1. Sinh sản nhanh.

4.5. BỆNH KIẾT LỊ

4.5.1. Đau bụng, đi ngoài, phân có máu và chất nhầy.

4.6. CON ĐƯỜNG LÂY BỆNH

4.6.1. Qua thức ăn và đường tiêu hóa ( Ví dụ: phân,...)

5. TRÙNG SỐT RÉT

5.1. NƠI SỐNG

5.1.1. Kí sinh ở máu người và thành ruột, tuyến nước bọt muỗi Anophen.

5.2. CẤU TẠO

5.2.1. Cơ quan di chuyển tiêu giảm, không có không bào.

5.3. DINH DƯỠNG

5.3.1. Ăn chất dinh dưỡng trong hồng cầu.

5.4. SINH SẢN

5.4.1. Vòng đời phát triển nhanh, phá vỡ hồng cầu.

5.5. BỆNH SỐT RÉT

5.5.1. Sốt (chu kỳ), ớn lạnh, đổ mổ hôi, thiếu máu và lá lách phình to.

5.6. CON ĐƯỜNG LÂY BỆNH

5.6.1. Lan truyền qua muỗi Anophen.