Bạn đến chơi nhà

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bạn đến chơi nhà by Mind Map: Bạn đến chơi nhà

1. Bố cục

1.1. 1. Niềm vui khi bạn đến chơi nhà + khổ đầu 2. hoàn cảnh tiếp bạn: + khổ 2 - 7 3. cách tiếp bạn : + khổ cuối.

2. bao quát

3. thể thơ

4. Câu thơ 1

4.1. đã bấy lâu nay, bác tới nhà

4.1.1. thời gian: + đã bấy lâu nay: chỉ thời gian khá giài không rõ là bao lâu niềm xa cách, niềm vui xướng sự kích động. + câu thơ như lời chào tiếng reo vui + cách nhập đề tự nhiên, thể hiện niềm vui chân thành của tác giả khi bạn đến chơi + xưng hô bác : thân mật kính trọng + thể hiện niêm