Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2012 by Mind Map: Troonrede 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Troonrede 2012

geschiedenis

jubileumjaar vaderlandse geschiedenis

2013 de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk

Na een uiterst turbulente periode in Europe en Nl in verleden

1813

benadruken veerkracht van de hele samenleving

info

wanneer

wat

wie

waar

waarom

zie de officële tekst

2012

Nl staat opnieuw voor een opgave

financiële en economische crisis raakt NL hard

Economisch herstel volgt niet vanzelf

opening parlementaire jaar tijdens kabinetsvorming

Land maakt zich zorgen

over

belangrijke offers vragen van alle Nederlanders, om

groeicijfers

NL welvarend land

regeringsbeleid

richt zich op

Versterking

stelselwijzigingen

Aantreden kabinet in 2010

bezuinigingen en hervormingen ter waarde van 18 miljard euro

2012 aanvullende maatregelen om het begrotingstekort in 2013 beheersbaar te houden.

begrotingsakkoord

Europa

samenwerking

tweesporenbeleid

begrotingsdiscipline

resultaten

Terugdringen van de staatsschuld

Grote vraagstukken

noodzaak: gezond maken & beheersbaar houden overheidsfinanciën

gezamenlijke aanpak en betrokkenheid

Medeoverheden

Caribische eilanden

relatief kleine landen met grote uitdagingen

vertrouwen bestuur door bevolking

BES landen investering in

Buitenlands beleid

samenwerken

roeiende internationale verwevenheid

Economische diplomatie noodzakelijk om de crisis te bestrijden

gezamenlijk optreden nodig voor versterking

Internationale coalitie tegen piraterij

ontwikkelings samenwerking

versterking economische structuur en zelfredzaamheid

samenwerking met een kleiner aantal partnerlanden

gericht op terreinen

concrete resultaten voor betrokken partijen

economie

groei economie blijft wereldwijd achter

Europa

Nederland

vrede en veiligheid

nternationale gemeenschap zich teweerstelt tegen onrecht en onveiligheid

De dramatische gebeurtenissen in Syrië

Afghanistan en elders, zijn 1000 militairen bezich voor

sterk land

sociaal en economisch opzicht een sterk land

veerkracht

begroting 2013