Bài 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN by Mind Map: Bài 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

1. KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐÔNG

1.1. Là vùng biển rộng, lớn thứ 2 trong các biển của Thái Bình Dương

1.2. Là vùng biển tương đối kín, được bao bọc bởi các vòng cung đảo

1.3. Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

2. ẢNH HƯỞNG CỦA BIỂN ĐÔNG ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

2.1. KHÍ HẬU

2.1.1. Biển mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn

2.1.2. Làm giảm tính khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông, làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ.

2.1.3. Nhờ Biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương nên điều hoà hơn

2.2. ĐỊA HÌNH VÀ HỆ SINH THÁI VÙNG VEN BIỂN

2.2.1. Địa hình ven biển đa dạng: gồm nhiều vũng, vịnh, đầm, phá, cồn cát,…. có nhiều giá trị kinh tế

2.2.2. Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có

2.2.2.1. Hệ sinh thái trên đất phèn

2.2.2.2. Hệ sinh thái rừng ngập mặn

2.2.2.2.1. Có diện tích 450 nghìn ha (Nam bộ 300 nghìn ha). Đứng thứ 2 trên thế giới

2.2.2.2.2. Đang bị thu hẹp. Do cháy rừng và chuyển mục đích sử dụng

2.2.2.3. Hệ sinh thái rừng trên đảo

2.3. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÙNG BIỂN: giàu khoáng sản và hải sản

2.3.1. Khoáng sản

2.3.1.1. Dầu khí: các bể dầu khí lớn và nhỏ có trữ lượng vô cùng đáng kể

2.3.1.2. Titan: có trữ lượng lớn ở các bãi cát ven biển, là nguồn nguyên liệu quý cho ngành CN

2.3.1.3. Muối: ven biển Nam Trung Bộ ( Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, Cà Ná- Ninh Thuận)

2.3.1.4. Cát Trắng: Khánh Hòa, Quảng Ninh( nguyên liệu làm thủy tinh phalê)

2.3.2. Hải sản

2.3.2.1. 2000 loài cá, 100 loài tôm, cua, mực, các rạn san hô, nhiều loài sinh vật phù du và các sinh vật đáy khác.

2.3.2.2. Giàu thành phần loài và có năng suất sinh học cao, nhất là vùng ven bờ

2.3.3. ->Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay

2.4. THIÊN TAI

2.4.1. Bão: có 9 – 10 cơn bão/ năm trên Biển Đông

2.4.2. Trong đó có 3 – 4 cơn bão trực tiếp từ Biển Đông đổ vào nước ta

2.4.3. Bão kèm theo mưa lớn, sóng lừng, nước dâng gây lũ lụt làm thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống

2.4.4. Sạt lở bờ biển: Nhất là ở dải bờ biển Trung Bộ

2.4.5. Cát bay, cát chảy: Lấn chiếm ruộng vườn, làng mạc và làm hoang hóa đất đai ở vùng ven biển miền Trung