sự kết nối ngọt ngào

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sự kết nối ngọt ngào by Mind Map: sự kết nối ngọt ngào

1. bước tiếp theo hợp tác

1.1. - Gia tăng số lượng hàng hoá xuất đi từ trung tâm phân phối này bằng cách kết hợp với những công ty vận chuyển bánh kẹo khác để hình thành mối quan hệ hợp tác này được gọi là “Sự liên kết ngọt ngào”

1.2. Hợp tác là cách tập hợp một lực lượng hiệu quả với những công ty lớn

1.3. Hợp tác giúp các nhà sản xuất bánh kẹo nhỏ tạo ra những chuyến giao hàng có khối lượng hàng có khối lượng hàng hoá lý tưởng

2. Nhân tố quan trọng

2.1. - Mối quan tâm chung - Sự cởi mở - Sự nhân thức ai và điều gì là quan trọng - Kỳ vọng rõ ràng - Sự lãnh đạo - Hợp tác thay vì trừng phạt - Sự tin tưởng - Chia sẻ lợi ích - Những tiến bộ về công nghệ thông tin

3. kết quả dự án

3.1. mục tiêu của mô hình là tiểu thổi hóa chi phí vận chuyển,

3.2. + mô hình có khả nằn quyết định những điểm tập ết nào trong số 28 điểm tập kết hiện có nên được sử dụng và khối lượng hàng hóa mà mỗi điểm tập kết sẽ đảm nhiệm,

3.3. + mô hình nào khả năng minh họa những Mô hình này cũng có khả năng minh họa các chuyến gia hàng cho khách,

3.4. + mô hình cho thấy mạng luywois hiện tại của Just Bỏn quá tốn kém và khômg hiệu quả

4. các trở ngại chính

4.1. chia sẻ thông tin độc quyền

4.2. vấn đề đạo đức

4.3. sự kết hợp giũa các hệ thống và công nghệ

4.4. hợp tác toàn cầu

4.5. đo lường và ghi nhận lợi ích

4.6. kiểm soát tín nhiệm

4.7. cấu trúc