🧙🏻‍♀️ Phù thuỷ, phù thuỷ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
🧙🏻‍♀️ Phù thuỷ, phù thuỷ by Mind Map: 🧙🏻‍♀️ Phù thuỷ, phù thuỷ

1. Thông tin (đã hoàn thành) ↘

1.1. Tác giả

1.1.1. Minh hoạ

1.1.1.1. Quentin Blake

1.1.1.1.1. Ngày sinh: 16/12/1932

1.1.1.1.2. Hoạ sĩ người Anh

1.1.1.1.3. Giải thưởng

1.1.2. Viết truyện

1.1.2.1. Roald Dahl

1.1.2.1.1. Nhà văn người Anh

1.1.2.1.2. Được mênh danh là người kể truyện hay nhất thế giới

1.1.2.1.3. Ngày sinh - ngày mất: 13/9/1916 - 23/11/1990

1.1.2.1.4. Giải thưởng

1.2. Tác phẩm

1.2.1. Xuất bản năm: 1983

1.2.2. Giải thưởng

1.2.2.1. The Federation of Children's Book Groups Award

1.2.2.2. The Whitbread Award.

1.2.2.3. The New York Times Outstanding Books Award

1.2.3. Nhân vật

1.2.3.1. Bà ngoại

1.2.3.2. Cậu bé

1.2.3.3. Ông Stringer

1.2.3.4. Ông và Bà Jenkins

1.2.3.5. Cậu/Bruno Jenkins

1.2.3.6. Phù thuỷ Tối cao

1.2.4. Nhà xuất bản

1.2.4.1. Puffin Books (Vương quốc Anh)

1.2.4.2. Kim Đông (Việt Nam)

1.2.5. Xuất bản thành phim

1.2.5.1. Phù thuỷ phù thuỷ (1990)

1.2.5.2. Phù thuỷ phù thuỷ (2020)

2. ↙ Tóm tắt truyện (chưa hoàn thành)

2.1. ← Bài làm

2.1.1. Google Docs - create and edit documents online, for free.