Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İLAÇLAR by Mind Map: İLAÇLAR

1. SEMPATOMİMETRİK İLAÇLAR

1.1. Katekolaminler

1.1.1. Nörepinefrin

1.1.1.1. En belirgin etkileri alfa adr. res. üzerine

1.1.1.1.1. Vazokontrüksiyon

1.1.2. Epinefrin

1.1.2.1. Hem alfa hem beta adr. res. etkili

1.1.2.1.1. Kan akımını azaltmak (burun bölgesi) / Tam kalp bloğu, kardiyak arest / Glokom / Anaflaksi

1.1.3. İsoproterenol

1.1.3.1. Sentetik katekolamin, beta adr. res. güçlü uyarır

1.1.4. Dopamin

1.1.4.1. Beta karbonda hidroksil içermez, alfa ve beta adr. res. uyarır

1.1.4.1.1. Şok durumunda vazodilatör

1.2. Katekolamin Olmayanlar

1.2.1. Fenilefrin

1.2.1.1. Alfa adr. res. agonisti

1.2.1.1.1. Vazokontrüksiyon / Kan akımını azaltmak (burun bölgesi) / Müköz membran dekonjesyonu / Paroksimal atrial taşikardi / Retinal muayene ve konjuktiva hiperemisi

1.2.2. Metoksamin

1.2.2.1. Alfa adr. res. agonisti

1.2.2.1.1. Vazokontrüksiyon / kan akımını azaltmak (burun bölgesi)

1.2.3. Efedrin

1.2.3.1. Alfa veya beta adr. res. BAĞLANMAZ. Etkilerini indirekt yoldan gösterirler. Presinaptik uçtan nöroadrenalin salınımına neden olurlar. Etkisi sempatik aktiviteye bağlı. Yoksa yok.

1.2.3.1.1. Baroreseptör refleksin çalışamaması / Müköz membran dekonjesyonu

1.2.4. Amfetamin

1.2.4.1. Alfa veya beta adr. res. BAĞLANMAZ. Etkilerini indirekt yoldan gösterirler. Presinaptik uçtan nöroadrenalin salınımına neden olurlar.

1.3. BAZI RESEPTÖR SEÇİCİ SEMPATOMİMETİKLER

1.3.1. Alfa-1

1.3.1.1. Fenilefrin

1.3.2. Alfa-2

1.3.2.1. Klonidin

1.3.2.1.1. Hipertansiyon ve diyabete bağlı diyare

1.3.2.2. Apraklonidin

1.3.2.2.1. Glokom

1.3.3. Beta-1

1.3.3.1. Dobutamin

1.3.3.1.1. Kardiyojenik şok / Konjestif kalp yetmezliği

1.3.3.2. Prenalterol

1.3.4. Beta-2

1.3.4.1. Ritodrin

1.3.4.1.1. Erken doğum önleyici

1.3.4.2. Terbülatin

1.3.4.2.1. Astım

1.3.4.3. Salbutamol

1.3.4.3.1. Astım

1.3.4.4. Formoterol

1.3.4.4.1. Astım

2. SEMPATOLİTİK İLAÇLAR

2.1. Non-Kompetitif

2.1.1. Fenoksibenzamin

2.1.1.1. a1>a2

2.1.1.1.1. Feokromasitoma (bir çeşit adrenal medulla tümörü) (sürekli adrenalin salgılıyor)

2.2. Kompetitif

2.2.1. Prazosin, Terazosin

2.2.1.1. a1>>>>a2

2.2.2. Fentolamin

2.2.2.1. a1=a2

2.2.3. Yohimbin, Tolazolin

2.2.3.1. a2>>a1

2.2.4. Metaprolol, Asebutalol, Alprenolol, Atenolol, Betaksolol, Esmolol

2.2.4.1. B1>>>B2

2.2.5. Propranolol, Pindolol, Timolol

2.2.5.1. B1=B2

2.2.5.1.1. Propranolol => Hipertanisyon ve migren

2.2.6. Butoksamin

2.2.6.1. B2>>>B1

2.2.7. Labetolol, Karvedilol

2.2.7.1. B1=B2>a1>a2

3. PARASEMPATOMİMETRİK İLAÇLAR

3.1. Direkt Etki (agonistler ile doğrudan muskarinik res. etkiler)

3.1.1. Kolin Esterleri

3.1.1.1. Asetilkolin

3.1.1.1.1. İLAÇ OLARAK KULLANILAMAZ. ACE ENZİMİ OLDUĞU İÇİN.

3.1.1.2. Metakolin

3.1.1.3. Betanekol

3.1.1.3.1. Nikotinik res. afinitesi yok

3.1.1.3.2. Kolin Esterazdan ETKİLENMEZ.

3.1.1.3.3. Cerrahi sonrası bağırsak hareketi arttırıcı / Yenidoğan bağırsak hareketi arttırıcı

3.1.1.3.4. Miksiyon olmaması durumunda mesane fonk. düzeltilmesi

3.1.1.4. Karbakol

3.1.1.4.1. Kolin Esterazdan ETKİLENMEZ.

3.1.1.4.2. Nikotinik res. afinitesi çok yüksek. Bu yüzden lokal uygulanır.

3.1.1.4.3. Glokom tedavisi

3.1.2. Diğer Alkaloidler

3.1.2.1. Muskarin

3.1.2.2. Pilokarpin

3.1.2.2.1. Glokom tedavisi

3.1.2.3. Arekolin

3.1.2.4. Oksotremarin

3.2. İndirekt Etki (asetilkolin esteraz enzimiyle inhibe eder)

3.2.1. Tersinir Etkili

3.2.1.1. Edrofonyum

3.2.1.1.1. Etkisi diğerlerine göre daha kısa

3.2.1.2. Neostigmin

3.2.1.2.1. Cerrahi sonrası bağırsak hareketi arttırıcı / Yenidoğan bağırsak hareketi arttırıcı

3.2.1.2.2. Miksiyon olmaması durumunda mesane işlevlerinin düzeltilmesi

3.2.1.2.3. Ameliyatlardan sonra diyafram bloğunu kaldırmak için

3.2.1.3. Fizostigmin

3.2.1.3.1. Antimuskarinik ilaç zehirlenmeleri

3.2.1.4. Pridostigmin

3.2.1.4.1. Ameliyatlardan sonra diyafram bloğunu kaldırmak için

3.2.1.5. Ambenonyum

3.2.1.5.1. Ameliyatlardan sonra diyafram bloğunu kaldırmak için

3.2.1.6. Demekaryum

3.2.2. Tersinmez Etkili

3.2.2.1. Tabun

3.2.2.2. Sarin

3.2.2.3. Soman

3.2.2.4. Malatyon

3.2.2.5. Paratyon

3.2.2.6. Ekotiyofat

3.2.2.6.1. Bir tek bu ilaç blokör olarak kullanılır!!

3.2.2.6.2. Glokom tedavisi

4. PARASEMPATOLİK İLAÇLAR

4.1. Atropin

4.1.1. Etkisini muskarinik reseptörleri bloke edip ach etkisini engelleyerek yapar

4.1.1.1. Etkileri:

4.1.1.1.1. Ağız kuruluğu

4.1.1.1.2. Susuzluk hissi

4.1.1.1.3. Düşük dozda kalp hızında düşme, yüksek dozda artma !!!!

4.1.1.1.4. Terlemede inhibisyon

4.1.1.1.5. Cilt kuruluğu

4.1.1.1.6. Miksiyon güçlüğü

4.1.1.1.7. Cilt sıcaklığında artma

4.1.1.1.8. Bağırsak hareketlerinde azalma

4.1.2. Refraktif hatanın ölçülmesi

4.1.3. Preoperatif medikasyon

4.1.4. Myokard İnfarktüs (artmış parasempatik etkiyi devre dışı bırakır)

4.1.5. Hiperaktif karotif sinüs refleksi (bayılmayı önler)

4.1.6. Turist diyaresi

4.1.7. Kolinerjik zehirlenmeler

4.2. Benztropin

4.2.1. Parkinson Hastalığı

4.3. Skopolamin

4.3.1. Taşıt tutması sırasında mide bulantısı ve kusma

4.4. Prenzepin

4.4.1. Peptik ülser

4.5. Tropikamid

4.6. İpratrpium

4.6.1. Astım ve KOAH