Sự tích Hồ gươm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sự tích Hồ gươm by Mind Map: Sự tích Hồ gươm

1. Long Quân cho mượn gươm

1.1. Giặc Minh đô hộ.

1.2. Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần thất bại.

1.3. =>Thể hiện sự ủng hộ của tổ tiên.

2. Cách thức nhận gươm

2.1. Lê Thận tìm thấy lưỡi gươm dưới nước

2.2. Lê Lợi tìm thấy chuôi gươm trên ngọn cây đa ở rừng

2.3. =>Thanh gươm hội tụ sức mạnh đoàn kết của nhân dân

3. Lê Lợi trả gươm

3.1. Đất nước thanh bình

3.2. Lê Lợi lên ngôi

3.3. Trả gươm trên hồ Tả Vọng

4. Ý nghĩa

4.1. Khát vọng hòa bình

4.2. Giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ gươm