SuperNews App

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SuperNews App by Mind Map: SuperNews App

1. User

1.1. Đọc tin tức

1.1.1. Trang nhất

1.1.2. Mới nhất

1.1.3. Thế giới

1.1.4. Thời sự

1.1.5. Giải trí

1.1.6. Kinh doanh

1.1.7. Khoa học

1.2. Đăng nhập

1.2.1. Thêm tin yêu thích

1.2.2. Theo dõi chủ đề tin tức

1.2.3. Bình luận

1.2.4. Đăng xuất

1.3. Đăng ký

1.3.1. Đăng nhập bằng email

1.3.2. Đăng nhập bằng facebook

1.4. Nghe podcast

1.5. Tìm kiếm

1.6. Cài đặt

1.6.1. Tài khoản

1.6.2. Tùy chỉnh

1.6.2.1. Chế độ tối

1.6.2.2. Thông báo

1.6.3. Thông báo

2. Admin

2.1. Quản lý tin tức

2.1.1. Đăng tin tức

2.1.2. Xóa tin tức

2.1.3. Chỉnh sửa tin tức

2.2. Quản lý podcast

2.2.1. Thêm podcast

2.2.2. Xóa podcast

2.2.3. Chỉnh sửa podcast

2.3. Quản lý tài khoản

2.3.1. Thêm tài khoản

2.3.2. Xóa tài khoản

2.4. Theo dõi lượt xem