phong cách học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
phong cách học tập by Mind Map: phong cách học tập

1. visual

1.1. học bằng các sơ đồ, các hình minh họa

1.2. Học qua hình ảnh

1.3. sử dụng giấy note để lưu lại những thông tin cần thiết

1.4. Nhập lại các ghi chú sử dụng các phông chữ khác nhau, in đậm và gạch dưới các khái niệm và các sự kiện quan trọng.

1.5. sử dụng nhiều màu bút, các font chữ khác để kích thích khả năng tưởng tượng

1.6. tưởng tượng các nội dung đã nhớ

1.7. ngồi ở vị trí không bị các vật thể che khuất

2. Auditory

2.1. học qua phim ảnh

2.2. học qua nhạc

2.3. học qua các bài giảng trực tuyến

2.4. đọc to bài học để tiếp thu tốt hơn

2.5. ngồi ở các vị trí gần giảng viên để nghe bài giảng rõ hơn

2.6. ghi âm lại bài giảng để nghe lại được nhiều lần

3. Kinesthetic

3.1. chuyến đi thực tế

3.2. tham gia các buổi triễn lãm

3.3. không nên ngồi học 1 chỗ quá lâu

3.4. thay đổi địa điểm khi bản thân cảm thấy mệt mỏi nhàm chán

3.5. cầm vật nhỏ trên tay như món đố chơi nhỏ để tay có cảm giác vận động