Bài 4: Đo chiều dài

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 4: Đo chiều dài by Mind Map: Bài 4: Đo chiều dài

1. Một số đơn vị đo thường được sử dụng : cm, dm, m. hm, dam, mm, km

2. Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là (m)

3. Một số dụng cụ đo: thước kẻ, thước cuộn, thước dây, thước kẹp,...

4. Trên một số loại thước thông thường có ghi GHĐ và ĐCNN .

4.1. GHĐ của thước là chiều dài lớn nhất ghi trên thước.

4.2. ĐCNN của thước là chiều dài giữa hai vạch liên tiếp ghi trên thước.

5. Các bước đo chiều dài của một kích thước vật thể:

5.1. 1. The length of the length of the cần đo

5.2. 2. Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp.

5.3. 3. Đặt thước đo đúng cách

5.4. 4. Đặt mắt vuông góc với thước, đọc giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật cần đo theo giá trị của vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

5.5. 5. Ghi kết quả đo theo đơn vị ĐCNN cho mỗi lần đo.