NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG by Mind Map: NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

1. MÔ TẢ ĐIỆN DÂN DỤNG

1.1. ĐẶC ĐIỂM

1.1.1. ĐỐI TƯỢNG

1.1.1.1. NGUỒN ĐIỆN

1.1.1.1.1. Xoay chiều

1.1.1.1.2. Một chiều

1.1.2. CÔNG CỤ

1.1.2.1. Đồ dùng bảo hộ

1.1.2.2. Dụng cụ kiểm tra điện

1.1.2.3. Dụng cụ cơ khí

1.1.2.4. Tài liệu kĩ thuật

1.1.3. NỘI DUNG

1.1.3.1. Lắp đặt

1.1.3.2. Vận hành

1.1.3.3. Bảo dưỡng

1.1.3.4. Sửa chữa

1.1.4. ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

1.1.4.1. Trong nhà

1.1.4.2. Ngoài trời

1.1.4.3. Trên cao

1.2. YÊU CẦU

1.2.1. Kiến thức

1.2.2. Kĩ thuật

1.2.3. Sức khỏe

1.3. TRIỂN VỌNG

1.3.1. Phát triển

1.3.2. Gắn liền với tương lai

2. TIẾT KIỆM

2.1. BỐ TRÍ ĐIỆN HỢP LÍ

2.2. SỬ DỤNG KHÔNG LÃNG PHÍ

2.3. SỬA CHỮA KỊP THỜI CÁC HƯ HỎNG

3. TẦM QUAN TRỌNG

3.1. CÔNG NGHIỆP

3.1.1. Máy may

3.1.2. Máy cưa

3.1.3. Máy khoan

3.2. NÔNG NGHIỆP

3.2.1. Máy ấp trứng

3.2.2. Máy tưới

3.2.3. Máy tuốt mía

3.3. GIAO THÔNG VẬN TẢI

3.3.1. Đèn giao thông

3.3.2. Đèn đường

3.4. SINH HOẠT

3.4.1. Tủ lạnh

3.4.2. TV

3.4.3. Máy tính

3.5. QUỐC PHÒNG

3.5.1. Máy rada

3.5.2. Hệ thống rào điện

4. TÍNH ƯU VIỆT

4.1. TRUYỀN TẢI

4.1.1. Máy biến áp

4.2. SẢN XUẤT

4.2.1. Nhà máy thủy điện

4.2.1.1. Sức chảy của nước

4.2.2. Nhà máy nhiệt điện

4.2.2.1. Đốt than đá

4.2.3. Nhà máy điện năng lượng mặt trời

4.2.3.1. Tấm pin năng lượng mặt trời

4.2.4. Nhà máy điện năng lượng gió

4.2.4.1. Sức gió

4.3. ỨNG DỤNG

4.3.1. Đơn giản

4.3.2. Rẻ tiền

4.3.3. Dễ sử dụng