Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Persoonlijke praktijktheorie by Mind Map: Persoonlijke praktijktheorie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Persoonlijke praktijktheorie

Kernreflectie / kernkwaliteiten (Korthagen)

Ervaring/problematische situatie

Bewustwording doeltoestand/beperkingen

Bewustwording kernkwaliteiten

Actualisatie van kernkwaliteiten

Experimenteren met nieuw gedrag

Reflecteren (Korthagen, spiraalmodel)

Handelen/ervaring

Terugblikken

Bewustwording essentiƫle aspecten

Alternatieven ontwikkelen+kiezen

Uitproberen

Kenmerken goede leerkracht

Goede communicatie

Humor

Persoonlijk naar leerlingen

Respect tonen

Enthousiasme

Goed kunnen luisteren /reageren

Inspiratie voor leerlingen

Passie voor het vak

Kennis van het vak

Klassenmanagement organiseren

Empathie

Vriendelijk

Geloof in het 'kunnen' van de kinderen

Kinderen willen helpen

Lagen van persoonlijkheid (Korthagen)

Omgeving

Gedrag

Bekwaamheden

Overtuigingen

Identiteit

Betrokkenheid

Modellen / interventies (v.d. Ploeg)

Psychodynamisch model

Gedragsmodel

Humanistisch model

Ecologisch model

Stress-model

Meervoudig risicomodel

Onderzoekende houding

Thinking out of the box

Open houding

Vragen stellen

Nieuwsgierig zijn

Competenties

Interpersoonlijk

Pedagogisch

Inhoudelijk/didactisch

Organisatorisch

Competent in het samenwerken met collega's

Competent in het samenwerking met de omgeving

Competent in reflectie/ontwikkeling

Opvoeding

Waarden/normen

Religie

Gezinssituatie