La filosofía

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La filosofía by Mind Map: La filosofía

1. Reciprocitat, justícia e ideologia

2. Alguns filosòfs:

2.1. Sòcrates:Nòmes sé que no sé res" Plató: Món sensible i món intel·ligible. Pitàgores:primer filòsof.

3. emitología

3.1. Philos:amor

3.2. Shophia:sabiduría

4. és definida com:

4.1. Un tipus de coneixement que té per objecte la totalitat de l'éssser, del qual cerca els seus principis i fonaments, i el principal instrument del qual és la raó.

4.1.1. com sorgeix?

4.1.1.1. Van ser decisives i influents les condicions socials, polítiques,morals,ètiques,econòmiques de Grècia; així com : l'influència de les cultures egípcia i babilònica, desenvolupament del comerç, avenços en la navegació i agrimensura, societat cosmopolita,curiositat i sentit comú del poble he·lè així com l'absència d'una classe sacerdotal que mantingués el coneixement mitològic.

4.1.1.1.1. "PAS DEL MITE AL LOGOS"

5. neix a:

5.1. Antiga Grècia i al Món Occidental

6. característiques

6.1. racional,sistemàtica,totalitzadora,sentit crític

6.1.1. branques

6.1.1.1. teòrica

6.1.1.1.1. Reflexió sobre l'ésser

6.1.1.1.2. Metafísica, ontologia,lògica, estètica, gnoseologia

6.1.1.2. pràctica

6.1.1.2.1. Relacionada amb el fer o obrar.

6.1.1.2.2. Ètica, valors, filosofía del dret

7. ETAPES DE LA HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA:

8. FILOSOFIA ANTIGA

9. FILOSOFIA MEDIEVAL

10. FILOSOFIA MODERNA

11. FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA

12. -PRESOCRÀTICS(PITAGÒRES), -SOFISTES -SOCRÀTES -PLATÓ -ARISTOTÍL -FILOSOFIA HEL·LENÍSTICA: -Epicurisme -Estoïcisme -Escopticisme

13. -PATRÍSTICA -ECÒLIASTICA -NOMINALISME

14. -POSITIVISME -NEOPOSITIVISME -HERMENÈUTICA -UTILITARISME -MARXIME -VITALISME -EXISTENCIALIME -OSTRACISME

15. REVOLUCIÓ CIENTÍFICA: -Separació de la filosofia i la ciència -RACIONALISME .EMPIRISME .IL·LUSTRACIÓ

16. tipus de coneixement

16.1. - ORDINARI -MÍTIC -RELIGIÓS -FILOSÒFIC -CIENTÍFIC