Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Posuđenice by Mind Map: Posuđenice

1. Usvojenice

1.1. Riječi koje su upotpunosti prilagođene hrvatskom jeziku.

1.2. Jogurt-turski

2. Tuđice

2.1. Riječi koje su u izvornom obliku posuđene iz jednog jezika i upotrebljavaju se u drugom.

3. Prilagođenice

3.1. Riječi koje se nisu u potpunosti prilagodile jeziku te su zadržale neke osobine iz vlastitog jezika.

3.2. barka(talijanski barca)-čamac