MÂU THUẪN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MÂU THUẪN by Mind Map: MÂU THUẪN

1. THIÊN VỊ, THIẾU CÔNG BẰNG - Giao dự án "ngon" cho những người được ưu ái - Jessica được thiên vị lên vị trí cao

1.1. Giao việc, thăng cấp theo cảm tính

1.1.1. Thói quen phân chia việc từ nhà quản lý

1.1.2. Chưa có tiêu chuẩn rõ ràng, minh bạch để phân chia việc/thăng cấp

1.2. Nhân viên không phản đối tình trạng này

1.2.1. Nhân viên sợ gây hiềm khích với đồng nghiệp và cấp trên

1.2.2. Cấp trên không lắng nghe nhân viên

1.2.2.1. Phong cách quản lý top-down

2. TÌNH TRẠNG QRTD - Bob Hachet thường xuyên quấy rối tình dục Lee - Lee không dám tố cáo

2.1. Bob lạm quyền

2.1.1. Tính cách không đứng đắn

2.1.2. Chức vụ cao

2.2. Lee sợ mất việc, sợ bị trả thù

2.2.1. Cần giữ công việc này

2.2.1.1. Lương cao

2.2.1.2. Cơ hội nghề nghiệp tốt

2.2.2. Chức vụ thấp

2.3. Chưa có chính sách, quy định chặt chẽ, xử phạt về tình trạng

2.3.1. Khác biệt về nhận thức giữa nam giới và nữ giới

2.3.2. Việc xác định hành vi QRTD chưa rõ ràng

3. PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH - Chỉ có một giám đốc nữ trong số 12 giám đốc - Thực tế ở Mỹ, một số công ty tránh thuê lao động nữ để giảm khả năng gặp phải vấn đề quấy rối tình dục.

3.1. Tư tưởng trọng nam khinh nữ

3.2. Công ty chưa có chính sách về bình đẳng giới

3.2.1. Phức tạp

3.2.2. Tốn chi phí

3.2.3. Không chắc đem lại hiệu quả

4. SẾP CƯ XỬ KHÔNG ĐÚNG MỰC VỚI NHÂN VIÊN - Jessica đối xử thô bạo với nhân viên nữ người Ấn Độ - Bob đe dọa Debbie sẽ "phủi cô đi"

4.1. Tính cách ngạo mạn

4.1.1. Môi trường làm việc

4.1.1.1. Thiên vị người có chức vị cao

4.1.1.2. Quản lý top-down: Lãnh đạo không lắng nghe nhân viên

4.1.2. Tính cách cá nhân

4.2. Không có bộ quy tắc ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới

5. NHÂN VIÊN BỊ SA THẢI KHI MẮC SAI LẦM Sa thải sếp trực tiếp của Jessica khi anh mắc sai lầm trong quản lý

5.1. Nhân viên không phản đối quyết định của lãnh đạo

5.1.1. Lãnh đạo không lắng nghe nhân viên

5.1.1.1. Quản lý theo kiểu từ trên xuống dưới (top-down)

5.1.1.2. Lãnh đạo bỏ qua mọi lời đồn đại

5.2. Chính sách xử phạt khắc nghiệt

5.2.1. Phong cách làm việc cứng nhắc của lãnh đạo