Những vẻ đẹp của Huấn Cao

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những vẻ đẹp của Huấn Cao by Mind Map: Những vẻ đẹp của Huấn Cao

1. Vẻ đẹp khí phách hiêng ngang

1.1. Ngang tàn, ung dung, tự tại khiến cho lũ lính phải sợ.

1.2. Không sợ hãi khi bị tống vào ngục mà còn tỏ ra khí phách qua hành dộng "dỗ gông"

1.3. Thản nhiên nhận rượu thịt.

1.4. Tỏ thái độ với viên quan coi ngục.

2. Vẻ đẹp của ngệ sĩ thư pháp

2.1. Danh tiếng viết chữ nhanh và đẹp của ông vang vọng tận trốn ngục tù

2.2. Sự ngưỡng mộ mà thầy thơ lại và viên quan coi ngục dành cho ông.

2.3. Đáp ứng nguyện vọng xin chữ của viên quan coi ngục

3. Vẻ đẹp của thiên lương trong sáng

3.1. Huân Cao không bao giờ vì vàng ngọc hay quyền thế mà cho chữ.

3.2. Cảm nhận được tấm lòng biệt nhỡn liên tài của viên quan coi ngục, ông quyết định cho chữ trong tù.

3.3. Ông không chấp nhận sự lẫn lộn giữa cái tốt và cái xấu, khuyên quản ngục về quê ở