Nước rữa chén từ vỏ bưởi, thanh trà

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nước rữa chén từ vỏ bưởi, thanh trà by Mind Map: Nước rữa chén từ vỏ bưởi, thanh trà

1. Chọn và xử lí nguyên liệu

2. Ủ nguyên liệu lên men

3. Lọc sản phẩm lên men

4. Pha chế thành phẩm